— Špecifikácia —

EKOPROFIL Superial 800i+

 • trojkomorový dverový systém s tepelnou izoláciou, určený na konštrukciu dverí s vysokými izolačnými parametrami
 • systém kompatibilný so systémom Superial – vďaka adaptívnym profilom je možné zabudovať štruktúry série SP800 do lokalít Superial
 • systém má veľmi dobré vlastnosti proti vlámaniu (zámok sa nachádza ďaleko od vonkajšej strany)
 • je možné použiť tepelne izolovaný prah, ktorý sa dá odstrániť po nainštalovaní dverí do otvoru
 • možnosť ohýbania profilov (podrobná špecifikácia profilov a podrobnosti o technických parametroch ohýbania profilov – k dispozícii v zákazníckej oblasti www.aliplast.pl)
 • systém SP800 je k dispozícii v dvoch variantoch:
  – SP800i
  – SP800 a +
  zvýšená izolácia pomocou špeciálnych tepelných vložiek vložených medzi tepelné zlomky a okolo skla; toto riešenie zlepšuje izoláciu prierezu o 0,2 – 0,5 W / m2K.
 • široká škála farieb – paleta RAL, štrukturálne farby, farebný efekt Aliplast Wood, anóda, bicolor

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

 

SYSTÉM

MATERIÁL

HĹBKA RÁMU

HĹBKA KRÍDLA

HRÚBKA VÝPLNE

TYPY OKIEN

SP

hliník / polyamid

75 mm

84 mm

14-61 mm

jedno, dvojkrídlové otváravé von, otváravé dovnútra

SP i+

hliník / polyamid

75 mm

84 mm

14-61 mm

jedno, dvojkrídlové otváravé von, otváravé dovnútra

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

 

SYSTÉM

TEPELNÁ IZOLÁCIA UF*

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU

ZAŤAŽENIE VETROM

VODOTESNOSŤ

SP

Uf od 1,41 W/m2K

Trieda 4; norma EN 12207

Trieda C5/B5; norma EN 12210

Trieda E1950; norma EN 12208

SP i+

Uf od 1,08 W/m2K

Trieda 4; norma EN 12207

Trieda C5/B5; norma EN 12210

Trieda E1950; norma EN 12208

*Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

 
Top