Okenná páska ISO-CONNECT INSIDE FD COMPLETE

Okenná páska ISO-CONNECT INSIDE FD COMPLETE

Parobrzdná a vzduchotesná polymér-flísová tesniaca fólia na utesnenie pripájacej škáry otvorovej konštrukcie z interiérovej strany. Vyniká silným celoplošným lepidlom a možnosťou montáže aj v mínusových teplotách.

Okenná páska ISO-CONNECT OUTSIDE FD COMPLETE
PPA110FD

Paropriepustná a vzduchotesná polymér-flísová tesniaca fólia s odolnosťou voči hnanému dažďu. Používa sa na utesnenie pripájacej škáry otvorovej konštrukcie z exteriérovej strany. Vyniká silným celoplošným lepidlom a možnosťou montáže aj v mínusových teplotách.

Okenná páska ISO-CONNECT OUTSIDE FD COMPLETE

Multifunkčná expanzná páska ISO-BLOCO One
PPA104

Multifunkčná PUR expanzná páska pre všetky tri tesniace roviny (parotesná, tepelná a zvuková izolácia, paropriepustná) pripájacej škáry otvorovej konštrukcie. Je odolná voči hnanému dažďu a UV žiareniu. Vyniká vysokou pružnosťou, veľkou škálou expanzie len v troch rozmeroch a 100% parotesnosťou.

Expanzná páska ISO-BLOCO HF
PPA102

PUR expanzná páska s tepelno-izolačnými vlastnostami na prerušenie tepelných mostov v škárach otvorovch konštrukcií a prefabrikovaných konštrukcií. Vyniká vysokou pružnosťou a širokou škálou expanzie.

Profily pre predsadenú montáž

Nosný profil ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“

Systém ISO-TOP WINFRAMER TYP 3 je systémové riešenie pre montáž okna v rovine tepelnej izolácie.

Konštrukčno-izolačná doska PHONOTHERM

Vysokopevnostná konštrukčná izolačná doska z PUR recyklátu Vodeodolná alternatíva voči drevu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Top